Regulamin

Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Lex-Fit Bartosz Mucha z siedzibą przy ul. Westerplatte 3/18 w Tarnowie (kod pocztowy: 33-100 ), tel.: 795 989 698, adres e-mail: kontakt@zjedzmniecatering.pl

2. Celem zbierania danych jest realizowanie dostaw cateringu dietetycznego po uprzednim zamówienie przez klienta.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi dostawy cateringu dietetycznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja dostawy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych